Adatkezelési tájékoztató

A GIA-Hungária Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az Ügyfél / Látogató érdekében a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletnek (a továbbiakban: „GDPR”) és az egyéb hatályos adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályoknak megfelelően járjon el.

Adatkezelő megnevezése

Név: GIA-Hungária Kereskedelmi és Szerelő Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1165 Budapest, Újszász utca 45. b/z.

Email cím: gia@gia.hu

Adatfeldolgozó (tárhely szolgáltató):

Név: Magyar Hosting Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

Az adatkezelés jogalapja, meghatározása

A honlap révén megvalósuló adatkezelésekre a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, a felhasználók önkéntes hozzájárulásával kerül sor. A hozzájárulást a felhasználó a honlap használatával, valamint – a hírlevélre történő feliratkozás során – személyes adatai önkéntes megadásával adja meg. A honlapon találhatóak olyan linkek, amelyek más honlapokra mutatnak. Az ilyen külső honlapok adatkezelésére vonatkozóan az adott honlap adatkezelési nyilatkozatában foglaltak irányadók.

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és időtartama

Az adatkezelés időtartama: A Szerződés megszűnését követő 180 naptári nap.

Adatkezelő tájékoztatja a honlap Látogatóit, Felhasználóit, hogy a honlap cookie-kat használ a hatékony működés érdekében.
Az adatkezelő tájékoztatja a honlap Látogatóit, Felhasználóit, hogy a Google Analytics segíti a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését. A Google Analytics a látogatók beazonosításához további cookie-t használ. A Google Analytics nem rögzít olyan IP adatokat, amelyekkel az Érintett beazonosítható lenne. A mérési adatokról, azok kezeléséről a Google az alábbi oldalán részletes felvilágosítást nyújt. Elérhetősége: https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu

A honlap használatával a honlapra látogatók engedélyezik az Adatkezelő részére, a következő cookiek használatát:

Típus Hozzájárulás Leírás Cél Érvényesség
rendszer általános sütik nem igényel a webes alkalmazás működéséért felelős alap süti honlap működésének biztosítása böngésző bezárásáig
rendszer általános sütik igényel a webes alkalmazás betöltését követően további funkciókhoz való hozzáféréséért szükséges hozzájárulni a sütikhez Cookie használat engedélyezése és a 18 év feletti személy hozzájárulása 365 nap
rendszer funkció sütik nem igényel a könnyebb működéshez és a személyre szabáshoz szükséges sütik A rendszer teljes funkcionalitását tudja elérni vele a felhasználó, ezek nélkül számos dolog nem működik böngésző bezárásáig
rendszer nyomkövető sütik igényel méréshez szükséges illetve a felhasználói élmény kialakításához szükséges statisztika készítése 365 nap
nyomkövető süti

(harmadik féltől származó)

nem igényel új látogatók azonosítására és a webes nyomkövetésre alkalmas (van rendszerbe integrált és van amit egyénileg is beállíthat) (Google, Facebook) Google Ads konverziókövetés cookieval az Ads hirdetések hatékonyságát mérjük Ads: 30nap

Cookiek letiltása:

Adatkezelő tájékoztatja a honlap Látogatóit, Felhasználóit, hogy lehetőségük van a cookiek használatának tiltására a saját felhasználói eszközeik beállításaiban. Ez a beállítás általában az eszköz böngészőjének beállításai között az Adatvédelem és Biztonság menü alatt érhető el.

Chrome

Gyors menü >> Beállítások gomb >> Speciális beállítások rész >> Adatvédelem és biztonság szekcióban lévő Tartalombeállítások gomb >> Cookie-k gomb >> Cookie-adatok mentésének és olvasásának engedélyezése a webhelyeken (ajánlott) résznél ez bekapcsolható vagy inaktiválható a funkció.

Böngésző url: chrome://settings/content/cookies

A leírás a Google Chrome 66.0.3359.181 (64 bites) verziója alapján készült.

Firefox

Gyors menü >> Beállítások gomb >> Oldalsó panelből válasszuk az Adatvédelem és biztonság menüt >> Sütik és oldaladatok szekcióban bekapcsolható a „Sütik és oldaladatok blokkolása (a weboldal hibáját okozhatja)”.

Böngésző url: about:preferences#privacy

A leírás a Firefox Quantum 60.0 (64 bites) verziója alapján készült.

 

 

 

 

 

 

 

 

Edge

Gyors menü >> Beállítások gomb >> Speciális beállítások megnyitása gomb >> Cookie-k szekciónál lenyíló mezőből engedélyezhető illetve letiltható a cookie használata.

Böngésző url: nincs

A leírás a Microsoft Edge 42.17134.1.0 verziója alapján készült.

A Szolgáltató internetes oldalai bármilyen adat megadása nélkül látogathatóak. Vannak azonban olyan jellegű szolgáltatások, amelyekhez szükségszerűen hozzátartozik az adatszolgáltatás, az alábbiakban részletezzük milyen esemény során milyen adatszolgáltatásra kerül sor.

Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja Jogalap Kezelt adatok Időtartam
Honlap látogatása

Cél a honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása,

a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása,

a rosszindulatú, honlapunkat támadó látogatók beazonosítás,

a látogatottság mérésére,

statisztikai célok

társaságunk jogos érdeke IP cím

a látogatás időpontja

a meglátogatott aloldalak adatai,

az Ön által használt operációs rendszer és böngésző típusa

A honlap látogatása során a számítástechnikai eszközre elhelyezett sütiket a felhasználó a számítástechnikai eszközről bármikor eltávolíthatja, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását.
Hírlevél feliratkozás
a szolgáltatáshoz hozzájárulóknak a Társaság személyre szabott marketing ajánlatokat készít és küld, őket üzletszerzési célból megkeresi, illetve a Társaság által forgalmazott termékekről és szolgáltatásokról tájékoztatókat küld.
hozzájárulás név
email cím
hírlevélről történő leiratkozásig
Kapcsolatfelvétel e-mailen keresztül

Amennyiben a honlapon megadott e-mail címen keresztül fordul hozzánk, akkor a megkeresésének megfelelően kezeljük a levelezés során megadott adatait.

hozzájárulás, szerződés teljesítése e-mail cím, szerződés megkötése során szükségszerűen megadott adatok, egyéb önkéntesen megadott adatok általános megkeresések esetén az e-mail címeket és az egyéb önkéntesen megadott adatokat a kapcsolatfelvétel során megadott cél megszűnését követő 1 éven belül töröljük. Amennyiben a megkeresés szerződés teljesítésével kapcsolatos, akkor az adatok a számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó 8 éves időtartam végét követő 1 éven belül kerülnek törlésre

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön a gia@gia.hu e-mail, illetve postacímünkön kérhet további tájékoztatást, válaszunkat indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb egy hónapon belül megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Fenti esetekben a legszükségesebb adatok kizárólag a honlap böngészéséhez, illetve hozzájárulás esetén a felhasználhatóság, felhasználói élmény növelése érdekében, illetve hírlevélküldő szolgáltatásra történő feliratkozás esetén a hírlevelek kiküldhetősége  érdekében kerülnek rögzítésre addig az időpontig, ameddig ez feltétlenül szükséges valamint hírlevelek esetén addig, amíg az érintett a hírlevélről leiratkozik; Amennyiben Ön a honlapon megadott e-mail címen keresztül kapcsolatba lép velünk, akkor a megjelölt cél megszűnését követő 1 éven belül töröljük az adatokat. Amennyiben Ön a velünk történő szerződéskötés kapcsán lép kapcsolatba társaságunkkal ( beleértve a reklamáció és a jótállás, szavatosság esetkörét), akkor az adatkezelés kapcsán a szerződéses partnerek adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztató lesz irányadó az adatok kezelésére.

A hírlevél-feliratkozás illetve az egyéb módon és célból megadott személyes adatokat nem kapcsolhatjuk össze és a látogatóink beazonosítása alapvetően nem célunk.

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a hírlevélre történő feliratkozás illetve a Szolgáltatóval történő kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének.

Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja

 • a regisztráció törlésével,
 • az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve
 • a regisztráció során feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának kérésével.

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból –  5  napos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk.

Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatónk bűncselekményt követ el vagy Társaságunk rendszerét támadja, az adott látogató regisztrációjának megszüntetésével egyidejűleg adatait haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.

Egyéb adatkezelési kérdések

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait.

Társaságunk a jelen tájékoztatóban felsorolt adatkezelésekhez az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

SmartFront Kft. (1132 Budapest, Váci út 18.) – – ügyféladatokat és hírlevél küldése céljából összeállított adatbázist tároló Smart ERP szoftverhez nyújt támogatást

SURIEL Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 132. C. ép. II. em. 209.) – rendszerüzemeltetés, rendszergazdai szolgáltatások nyújtása

Magyar Hosting Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.) – tárhely szolgáltatás

R-Salus Kft. ( 3900 Szerencs, Alkotmány út 53) – külső karbantartás

Társaságunk külföldre nem továbbít adatokat.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

A Szolgáltató adatkezelésében részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.

A Szolgáltató az Ön által megadott személyes adatokat a Szolgáltató székhelyén és telephelyén található szervereken, valamint a Szolgáltató számára webhosting szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó (Magyar Hosting Kft.) szerverein tárolja. Társaságunk megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen, illetve a webhosting szolgáltató igazolta az adatvédelem terén tett garanciális intézkedések megtételét. Így például a személyes adatokat tároló szervereink olyan zárt helyiségben található, amelyhez csak vezető tisztségviselőink, illetve a Suriel Kft. munkatársainak van kulcsa, a szervereken tárolt adatokhoz csak egyedi azonosítóval és jelszóval rendelkező munkatársak és a Suriel Kft. munkatársai férhetnek hozzá.

A Suriel Kft. napi rendszerességgel felügyeli az adatok megóvásához szükséges technikai feltételek meglétét, a biztonsági másolatok tárolását.

Látogató jogai és jogorvoslati lehetőségei

 1. A tájékoztatáskéréshez való jog

Az érintett a fentebb megadott elérhetőségeken keresztül, írásban bármikor tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől, hogy az Adatkezelő tájékoztassa:

 • milyen személyes adatot,
 • milyen jogalapon,
 • milyen adatkezelési cél miatt,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeli,
 • az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz

biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Az Adatkezelő az érintett kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az érintett által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

 1. A helyesbítéshez való jog

Az érintett a fentebb megadott elérhetőségeken keresztül, írásban bármikor kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét). A kérelem teljesítését megelőzően az Adatkezelő kérheti a személyes adatban történt változás megfelelő igazolását (például e-mail cím megváltozása, viselt név megváltozása). Az Adatkezelő a kérelmet legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az érintett által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti az érintettet.

 1. A törléshez való jog

Az érintett a fentebb megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az Adatkezelőtől a személyes adatainak a törlését. A törlési kérelmet az Adatkezelő abban az esetben utasítja el, ha a jogszabály az Adatkezelőt a személyes adatok további tárolására kötelezi, vagy az adatkezelésnek a hozzájáruláson kívül más jogalapja is van (pl. az adatok megőrzése jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges). Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, vagy jogalap, akkor az Adatkezelő az érintett kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az érintett által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti az érintettet.

 1. A zároláshoz való jog

Az érintett a fentebb megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő zárolja. A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az adatok zárolását kérheti az érintett például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy az adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte, azonban az érintett által kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy az adatokat az Adatkezelő ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az Adatkezelő tovább tárolja a személyes adatot, ezt követően törli az adatokat.

 1. Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az önkéntes hozzájárulása alapján, vagy a szerződés teljesítése céljából az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott, automatizált módon kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, tehát az érintett kérésére az Adatkezelő az adatokat CD-re kiírva az érintettnek 30 napon belül átadja.

 1. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett a fentebb megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Adatkezelő személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Így például az érintett tiltakozhat, ha előzetes hozzájárulás nélkül kapott hírlevelet az Adatkezelőtől. Az érintett tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha az érintett szerint az kizárólag az Adatkezelő, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Így például nem tiltakozhat az ellen, ha folyamatban lévő hatósági eljárás során a személyes adatait tartalmazó megkeresését átadjuk a hatóság számára.

 1. Bírósági eljárás kezdeményezése

Az érintett által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg:

http://birosag.hu/torvenyszekek

 1. Felügyeleti Hatósághoz intézett bejelentés

Az érintett bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatainak a kezelésével jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság:
1530 Budapest, Pf. 5.
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
+36 1 391 1400
+36 1 391 1410 (fax)
ugyfelszolgalat@naih.hu
www.naih.hu

Keresés indítása!
Email címünk: gia@gia.hu

Email küldése!

Telefonszámunk:
+36 1 350-3064

Kiss Bulcsú
Nyugat-Magyarország, Budapest
Mobil: +36 70 903 48 40

Győri László
Kelet-Magyarország
Mobil: +36 30 606 58 68

Pesti Krisztián
Autómosó üzletágvezető
Mobil: +36 70 903 48 41